Live Help +370 67 05 18 59
Opening hours 08:00 - 16:00
Email Us info@biogra.eu

Ved

Vårt företag säljer högkvalitativ torr lövved med naturlig fukt för fastbränslepannor, eldstäder, etc.
Eftersom i Litauens klimat är det svårt att torka ved inom en kort tid, föreslår vi att köpa helt torr kluven ved, som torkas i virkestorkar. Fukthalten i den torkade veden är ca 20 procent. För din bekvämlighet, accepteras individuella beställningar. Kunden kan välja typ av trä, stockars längd och grovhet.