Live Help +370 67 05 18 59
Opening hours 08:00 - 16:00
Email Us info@biogra.eu

Industriell

Vårt företag säljer industriella träpellets, som används i högeffektiva kraftvärmepannor, pannor i mindre städer, samt enskilda anläggningar såsom skolor, fabriker, sporthallar, daghem, etc.
Av träflis genererade energin används både för elproduktion och uppvärmning.

Våra industriella pellets säljs i enlighet med EU:s kvalitetskrav, som styrs av DIN-standard.
Vår kapacitet gör att vi kan erbjuda våra kunder leverans av pellets året utan avbrott.
Våra logistiklösningar gör möjligt för oss att leverera pellets både i stora 1000 kg säckar och lösa. Vi kan leverera pellets I öppna lastbilar (sädeslastbilar eller pneumotransport) det minskar kundernas kostnader för lossning av bränsle.
Vår kapacitet gör att vi årligen levererar mer än 24000 ton.
Industriella pellets levereras även med fartyg genom Riga eller Liepaja hamnar